________________________________________________________

MARZEC 1999

Litwa


W ystąpiliśmy w Kownie i Wilnie,
śpiewając muzykę polską i litewską (Čiurlionis). Nasze koncerty współorganizowali: Politechnika Kowieńska i Instytut Polski w Wilnie. Mieliśmy okazję wziąć udział w tradycyjnych wileńskich Kaziukach (4 marca na św. Kazimierza).
Po koncercie w kościele uniwersyteckim św. Janów, na zaproszenie Instytutu Polskiego, odwiedziliśmy polską restaurację „U Aliny”, tradycyjne miejsce spotkań, gdzie uraczyli nas cepelinami, podawanym na różne sposoby pysznym wileńskim chlebem, i — dla znawców i smakoszy — świńskim uchem.


CZERWIEC 1999

Koncert Pamięci prof. Grzegorza Białkowskiego


K ościół Św. Anny, koncert Pamięci prof. Grzegorza Białkowskiego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, przyjaciela chóru uniwersyteckiego, poety i Senatora '89, w dziesiątą rocznicę Jego śmierci. Wykonaliśmy m.in. Cantique de Jean Racine op.11 Gabriela Fauré z towarzyszeniem organów, na których grała Barbara Świderska; poezje Profesora czytał Olgierd Łukaszewicz.


PAŹDZIERNIK 1999

Balladyna


K u naszej wielkiej radości zostaliśmy zaproszeni do udziału w jubileuszu 5-lecia Radia BIS w Studiu Koncertowym PR im. Witolda Lutosławskiego. Wykonaliśmy partie chóralne w przedstawieniu opery radiowej Balladyna do tekstu Juliusza Słowackiego, w adaptacji Renaty Gorczyńskiej, z muzyką Macieja Małeckiego i w reżyserii Anny Seniuk.
Wśród wykonawców m.in. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Ewa Konstancja Bułhak, Anna Gajewska, Krzysztof Gosztyła oraz Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Sławka A. Wróblewskiego. Już sama praca nad przedstawieniem wzbudzała w nas wielkie emocje, a premiera, żywa i życzliwa reakcja publiczności, możliwość uczestniczenia w znakomitym pomyśle i w świetnej jego realizacji, stała się dla nas niezapomnianą artystyczną przygodą.

Byliśmy więc bardzo szczęśliwi, że przedstawienie to było kilkakrotnie powtarzane m.in. w Operze Leśnej w Sopocie, w Filharmonii Narodowej w Wilnie (wrzesień 2001) i Teatrze Operowym we Lwowie w listopadową rocznicę Odzyskania Niepodległości w 2002 roku. Podróże pełne wzruszeń, nostalgii, sentymentów...


LISTOPAD 1999

Goście z Norymbergi


G ościliśmy chór Mögeldorfer Kantorei Nürnberg pod dyrekcją Eckarta Grassera, który w kościele św. Augustyna w Warszawie zaprezentował ambitny program z motetami Feliksa Mendelssohna i Magnificatem Arvo Pärta. Spotkanie obu chórów stało się pretekstem sympatycznych kontaktów i zaowocowało zaproszeniem nas do Norymbergi.