2005 / Jubileusz 10-lecia COLLEGIUM MUSICUM UW

SEZON JUBILEUSZOWY 10-LECIA COLLEGIUM MUSICUM UW

Patronat:
Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Przyjaciele Jubileuszu:
Prof. Anna Seniuk, aktorka, reżyser
Magda Umer, reżyser, piosenkarka
Maria Wasowska, strażniczka dorobku Starszych Panów
Prof. Sławomira Żerańska-Kominek, Instytut Muzykologii UW
Wojciech Borkowski, pianista, kompozytor, aranżer
Prof. Andrzej Chorosiński, Akademia Muzyczna w Warszawie
Krzysztof Herdzin, pianista, kompozytor, aranżer
Prof. Hubert Izdebski, Fundacja UW
Prof. Andrzej Lupa, Akademia Muzyczna w Warszawie
Maciej Małecki, kompozytor
Prof. Włodzimierz Siwiński, Uniwersytet Warszawski
Adam Sławiński, kompozytor
Prof. Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski, Prorektor UW

KONCERTY

[GALERIA]

 

21 października 2005 roku, w kościele św. Anny, w obecności licznie zgromadzonych słuchaczy, odbył się nasz koncert jubileuszowy. Uświetnili go swoją obecnością i partie solowe w utworach Purcella, Bacha i Haendla wykonali: Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Piotr Olech, James Oxley i Dirk Snellings. Towarzyszyła nam Orkiestra Barokowa IL TEMPO z Agatą Sapiechą za pulpitem koncertmistrza. Było barokowo i jubileuszowo — zasłuchane putta przysiadły wśród rzeźb i kandelabrów. Było też ciepło i serdecznie — zasłuchana publiczność gorąco nas oklaskiwała. Podziękowaniom i gratulacjom nie było końca. A potem, pod hasłem „przeżyjmy to jeszcze raz” toczyły się rozmowy, wymieniały wrażenia, przepływały refleksje podczas jubileuszowego spotkania.

 

  • Koncert Uniwersytecki na Zamku Królewskim [więcej]
Odpoczywaliśmy krótko, bowiem już 18 listopada 2005 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, w Sali Wielkiej zaprezentowaliśmy zgromadzonej publiczności 2-3-głosowe concerti ecclesiastici i polichóralne motety Giovanniego Battistty Coccioli. W koncertach solowych wystąpili Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Ewa Wojtowicz i Tomasz Piętak. Na instrumentach towarzyszyli nam IL TEMPO z Agatą Sapiechą, zespół gamb Marcina Zalewskiego i zespół puzonów barokowych z Niemiec. Naszą tremę potęgowała świadomość, że prezentujemy monograficzny koncert utworów wydobytych z tabulaturowego zapisu, odświeżonych i przywróconych koncertowemu wykonaniu po 400 latach.
 
Tym razem więc byliśmy nie tylko wykonawcami, ale i odkrywcami, którym towarzyszy zarówno poczucie odpowiedzialności, jak też lęk przed tym, co tak naprawdę odkrywają. Możemy ze spokojem stwierdzić, że Giovanni Battista był bardzo dobrym kompozytorem, koncert się podobał; zaproszeni goście podkreślali, że są tym spotkaniem z muzyką uduchowieni. Spotkanie zamkowe odbywało się z podwójnej okazji: nasz jubileusz i Święto Uniwersytetu Warszawskiego. Był to znakomity moment, aby uhonorować naszego kochanego dyrygenta, Mistrza Andrzeja Borzyma, Medalem Uniwersytetu Warszawskiego. GRATULACJE!
 
 
 

12 kwietnia 2006 r., w Środę Wielkiego Tygodnia, godz. 19:30 w kościele Wszystkich Świętych na Pl. Grzybowskim w Warszawie odbył się koncert, na którym po raz pierwszy w Polsce zabrzmiały: Lamentationes Ieremiae prophetae Jacobusa Gallusa oraz Requiem Szymona Kurana.

Wielce Szanowny, Drogi Panie Szymonie,
kiedy wiosną 2001 roku Andrzej wrócił z Reykjaviku po premierowym wykonaniu pańskiego Requiem, był pod ogromnym wrażeniem spotkania z Panem, z Pana muzyką, z pańskimi przyjaciółmi, z Islandią. i od razu zaraził nas entuzjazmem do pomysłu, aby Requiem wykonać w Warszawie. Wtedy jednak przerażała i przerastała nas trochę strona organizacyjna; skomponował wszak Pan swoją Muzykę na dość pokaźny aparat wykonawczy. Musieliśmy dorosnąć do tego przedsięwzięcia. w między czasie dorosła Orkiestra Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz, szkolna orkiestra Andrzeja. Grają jak zawodowi muzycy, nie tracąc nic z młodzieńczego animuszu. Udało nam się zaprosić — i zaproszenie to zostało sympatycznie przyjęte — naszych młodszych przyjaciół z Gregorianum. Udało nam się pozyskać kilku mocnych basów do chóru męskiego. Mamy wspaniałych solistów do wykonania pięknie przez Pana skomponowanych partii solowych. Bardzo im dziękujemy.

Dziękujemy także tym wszystkim, którzy pomogli nam ten koncert zorganizować: Fundacji na Rzecz Budowy Organów Parafii Wszystkich Świętych, naszej Macierzystej Uczelni, a zasług strony islandzkiej po prostu nie można przecenić. Bez Państwa pomocy byłoby nam bardzo trudno.

Bardzo cieszyliśmy się, że będzie Pan z nami, że może napisze Pan coś specjalnie na tę okazję, że zagra Pan partię skrzypiec solo w swoim utworze. Dziś wykona ją Marek Wroński — na pewno będzie Pan zadowolony. Wiemy, że ten list jest trochę spóźniony, ale nadal liczymy na Pana obecność.

Z wyrazami uszanowania i pozdrowieniami,
Collegium Musicum UW

Warszawa, 12 kwietnia 2006 roku

 

  • Piosenki Starszych Panów

Po raz kolejny mieliśmy okazję przedstawić zachwyconej publiczności piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w aranżacjach Andrzeja Borzyma… ale też po raz pierwszy, bowiem do udziału w koncercie zaprosiliśmy Magdę Umer i Piotra Machalicę z towarzyszącymi im znakomitymi muzykami pod kierunkiem Wojtka Borkowskiego.
To mistrzowie wyzwalania ducha Kabaretu Starszych Panów, znakomicie wyczuwający wszystkie subtelne, słowno-muzyczne aluzje. Do tego dokładają jeszcze pełne barwnych odcieni swoje widzenie świata. Pięknie Im dziękujemy za fantastyczny wieczór.
Okazją do tego urokliwego spotkania (2 czerwca, Centrum Sztuki Palladium) były Laurealia, święto absolwentów uniwersytetów, zorganizowane po raz pierwszy przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński oraz nasz sezon Jubileuszowy.

 

GOŚCIE JUBILEUSZU

   • Chór im. prof. W. Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

14 stycznia 2006 roku jako pierwsi Goście Jubileuszu zjawili się w Warszawie nasi przyjaciele z Chóru im. prof. W. Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, wraz z dyrygentem prof. Benedyktem Błońskim i kwintetem smyczkowym. Mimo przejmujacego mrozu kościół ewangelicko – augsburski Św. Trójcy wypełnił się słuchaczami, ktorzy mogli posłuchać nastrojowych kolęd we wspaniałym wykonaniu (precyzyjne, wysmakowane brzmienie, pełne niuansów interpretacje). Miłym gościom podziękowaliśmy podczas bankietu w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego — spotkanie chórzystów stało się bowiem okazją do spotkania Ich Magnificencji Rektorów obu Uczelni.

   • Wizyta Chóru Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

Wszyscy, którzy kochają niemiecką muzykę (Bach, Schütz), a przede wszystkim niemiecką muzykę romantyczną, mieli znakomitą okazję spotkania z kompozycjami Mendelssohna, Brahmsa, Brucknera podczas koncertu Chóru Uniwersytetu Humboldta, Naszych Gości z Berlina. Koncert odbył się 27 maja w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie i był zwieńczeniem kilkudniowej wizyty zaprzyjaźnionego zespołu. Goście zwiedzali Warszawę, zobaczyli także Kazimierz Dolny. Mamy nadzieję, że mimo niesprzyjającej pogody zabrali ze sobą sympatyczne wrażenia.

   • Wizyta Olsztyńskiego Chóru Kameralnego COLLEGIUM MUSICUM

Bardzo się cieszymy, że Olsztyńskie Collegium Musicum przyjęło nasze zaproszenie, znalazło czas w swoim bardzo zapełnionym kalendarzu koncertowym, przyjechało do Warszawy i zaśpiewało!!!
A śpiewają pięknie, smakują każde współbrzmienie, kreują każdą frazę ze zrozumieniem formy i wyczuciem stylu. Znakomity warsztat pozwala Im na swobodne poruszanie się w najtrudniejszych chóralnych sferach. Niedościgniony cel dla wielu zespołów.
10 czerwca, w kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy Olsztyński Chór Kameralny pod dyrekcją Janusza Wilińskiego zaprezentował m.in. Totus Tuus Góreckiego, Glorię z Missa Brevis Palestra i Mszę na podwójny chór a cappella Franka Martina. Serdecznie dziękujemy za niezapomniany koncert i przemiłe spotkanie.

   • Wspólny występ z Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego

23 czerwca, w Podziemiu Kamedulskim Parafii Lasu Bielańskiego zebrani wierni słuchacze mieli okazję usłyszeć opracowania polskich pieśni ludowych (Szaliński, Twardowski, Górecki) w naszym wykonaniu oraz muzykę baskijska, rosyjską, żydowską, rosyjską, zwieńczoną utworami Stanisława Wiechowicza w wykonaniu naszych gości — Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego pod uroczym kierunkiem Iriny Bogdanovitch. Bardzo cieszymy się, że przyjęli nasze zaproszenie i wystąpili w ramach naszego Sezonu Jubileuszowego; bez Ich udziału, Chóru z którym związani jesteśmy szczególnymi więzami, w którym większość z nas rozpoczynała swoja chóralna przygodę, Jubileusz byłby „jak czegoś ćwierć, albo pół”.

SEZON JUBILEUSZOWY 2005/2006

Październik 2005
Sezon Jubileuszowy 10-lecia Collegium Musicum UW: 21.10 – Kościół Akademicki św. Anny – Koncert Jubileuszowy 10-lecia Collegium Musicum UW z udziałem Orkiestry Barokowej IL TEMPO pod kierunkiem Agaty Sapiechy, solistów – Anny Mikołajczyk-Niewiedział (sopran), Piotra Olecha (alt), Jamesa Oxleya (tenor), Dirka Snellingsa (bas); w programie oda Welcome to all the pleasures Henry’ego Purcella, motet Jesu, meine Freude BWV 227 i kantata Wer Dank ofert, der preiset mich BWV 17 Johanna Sebastiana Bacha, anthem My song shall be alway HWV 252 Georga Friedricha Haendla.

Listopad 2005
Sezon Jubileuszowy 10-lecia Collegium Musicum UW: 18.11 – Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie – Koncert Uniwersytecki „Giovanni Battista Cocciola – Concentvs ecclesiastici e gli motetti” w ramach Święta Uniwersytetu Warszawskiego, z udziałem Orkiestry Barokowej IL TEMPO pod kierunkiem Agaty Sapiechy, solistów – Anny Mikołajczyk-Niewiedział (sopran), Ewy Wójtowicz (sopran), Tomasza Piętaka (bas).

Styczeń 2006
Sezon Jubileuszowy 10-lecia Collegium Musicum UW: 14.01 – Kościół Ewangelicko-Augsburski Św. Trójcy w Warszawie – koncert Goście Jubileuszu: Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod dyrekcją prof. Benedykta Błońskiego, z towarzyszeniem kwintetu smyczkowego.

Kwiecień 2006
Sezon Jubileuszowy 10-lecia Collegium Musicum UW: 12.04 – kościół Wszystkich Świętych w Warszawie – Requiem – Koncert Pamięci z udziałem Orkiestry PSM II st. nr 3 w Warszawie im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, Chóru Chłopięco-Męskiego GREGORIANUM, Marka Wrońskiego (skrzypce), Urszuli Janik (flet), Tomasza Kani (gitara), Barbary Skoczyńskiej i Krzysztofa Jedlewskiego (instrumenty perkusyjne), Urszuli Borzym (głos dziewczęcy), pod dyrekcją Andrzeja Borzyma, w programie: Jacobus Gallus Lamentacje Jeremiasza, Szymon Kuran Requiem (polskie prawykonanie).

Maj 2006
Sezon Jubileuszowy 10-lecia Collegium Musicum UW: 23-28.05 – wizyta w Warszawie Chóru Uniwersytetu Humboldta w Berlinie pod dyrekcją Petera Vagtsa: 27.05 – koncert Goście Jubileuszu w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.

Czerwiec 2006
Sezon Jubileuszowy 10-lecia Collegium Musicum UW: 2.06 – Akademickie Centrum Multimedialne PALLADIUM – koncert Goście Jubileuszu – Piosenki Starszych Panów z utworami Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, obok Magdy Umer, Piotra Machalicy i zespołu muzycznego pod kierunkiem Wojciecha Borkowskiego.
Sezon Jubileuszowy 10-lecia Collegium Musicum UW: 10.06 – Kościół Ewangelicko-Augsburski Św. Trójcy w Warszawie – koncert Goście Jubileuszu: Olsztyński Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM pod dyrekcją Janusza Wilińskiego, w programie polska i obca muzyka współczesna.
Sezon Jubileuszowy 10-lecia Collegium Musicum UW: 23.06 – Podziemie Kamedulskie Parafii Lasu Bielańskiego – koncert Goście Jubileuszu: Chór Akademicki UW pod dyrekcją Iriny Bogdanovitch, Collegium Musicum UW pod dyrekcją Andrzeja Borzyma.