DOKONANIA / 1998-1999

PAŹDZIERNIK 1998 / Muzyka w epoce Wazów

Zamek Królewski w Warszawie – koncert Muzyka w epoce Wazów z okazji 50-lecia Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim, z udziałem Roberta Lawatego i Mirosława Borczyńskiego, Concerto Polacco i zespołu Trombastic. Całość prowadził Marek Toporowski.
Śpiewaliśmy utwory Mikołaja Zieleńskiego, Andreasa Hakenbergera. Po raz pierwszy zostały też zaprezentowane dwa motety Giovanniego Battisty Coccioli, włoskiego muzyka działającego i tworzącego w Polsce. Koncert został przyjęty bardzo życzliwie, a przecież wśród publiczności sami znawcy.

MARZEC 1999 / Litwa

Wystąpiliśmy w Kownie i Wilnie, śpiewając muzykę polską i litewską (pieśni M.K. Čiurlionisa). Nasze koncerty współorganizowali: Politechnika Kowieńska i Instytut Polski w Wilnie. Mieliśmy okazję wziąć udział w tradycyjnych wileńskich Kaziukach (4 marca na św. Kazimierza).

Po koncercie w kościele uniwersyteckim św. Janów, na zaproszenie Instytutu Polskiego, odwiedziliśmy polską restaurację „U Aliny”, tradycyjne miejsce spotkań, gdzie uraczyli nas cepelinami, podawanym na różne sposoby pysznym wileńskim chlebem, i – dla znawców i smakoszy – świńskim uchem.

CZERWIEC 1999 / Koncert Pamięci prof. Grzegorza Białkowskiego

Kościół Św. Anny, koncert Pamięci prof. Grzegorza Białkowskiego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, przyjaciela chóru uniwersyteckiego, poety i Senatora ’89, w dziesiątą rocznicę Jego śmierci. Wykonaliśmy m.in. Cantique de Jean Racine op.11 Gabriela Fauré z towarzyszeniem organów, na których grała Barbara Świderska; poezje Profesora czytał Olgierd Łukaszewicz.

Sezon 1998/1999

Sierpień 1998
15.08 – koncert w kościele w Radziejowicach w ramach Letnich Spotkań ze Sztuką Dźwięk Słowo Barwa pod patronatem Jerzego Waldorffa.
24-30.08 – obóz letni w Białogórze.
29.08 – koncert w Helu podczas festynu Koniec Lata.

Wrzesień 1998
Udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych.

Październik 1998
Udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki.
Udział w inauguracji roku akademickiego w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
24.10 – Koncert Muzyka w epoce Wazów z okazji 50-lecia Muzykologii UW w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie z udziałem Orkiestry Barokowej Concerto Polacco, Zespołu Puzonowego Trombasti’c i solistów Roberta Lawatego i Mirosława Borczyńskiego, w repertuarze Giovanni Battista Cocciola, Andreas Hakenberger i Mikołaj Zieleński. Wsparcie finansowe: Gmina Warszawa-Centrum, Dzielnica Warszawa-Śródmieście.

Listopad 1998
Nagrania Hymnu Państwowego, Gaude Mater Polonia i Gaudeamus igitur, wykorzystanego kilka dni później w Paryżu podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego red. Jerzemu Giedroyciowi.
Udział w uroczystości rozdania nagród Fundacji Vontobel na Uniwersytecie Warszawskim.
Udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UW prof. Stanisławowi Welliszowi i prof. Sante Graciottiemu.
Udział w inauguracji Konferencji Samorządu Regionalnego, organizowanej przez Departament Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
20.11 – udział w koncercie z okazji Święta UW, prezentującym dorobek artystyczny studentów UW – Teatr Żydowski w Warszawie.
Udział w inauguracji Konferencji Powiatów Polskich, organizowanej przez Departament Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Grudzień 1998
18.12 – koncert kolędowy w Państwowej Szkole Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Styczeń 1999
17.01 – koncert kolędowy w kościele św. Mikołaja w Grójcu.
Występ podczas spotkania klientów BIG Banku Gdańskiego SA Oddział w Warszawie.

Luty 1999
Udział w mszy żałobnej w intencji śp. prof. Aleksandra Gieysztora.

Marzec 1999
4-7.03 – wyjazd koncertowy na Litwę, koncerty w Auli Kauno Technologijos Universitetas (5.03) i kościele św. Janów w Wilnie (6.03).
Udział w rozdaniu dyplomów Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych.
26.03 – koncert z okazji 50-lecia Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich w Sali Państwowego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie.

Kwiecień 1999
17.04 – udział w koncercie Spotkanie z muzyką litewską z okazji 88. rocznicy śmierci Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa w Warszawie.

Maj 1999
3.05 – koncert w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z okazji 208. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja.
Udział w rozdaniu dyplomów MBA Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW i University of Illinois.

Czerwiec 1999
4.06 – koncert w kościele św. Floriana w Mogielnicy w ramach cyklu Wiosna Mogielnicka 1999,
11.06 – udział w uroczystości poświęcenia nowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przez Ojca Świętego Jana Pawła II (wraz z Chórem Akademickim UW i Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym).
25.06 – Kościół Akademicki św. Anny w Warszawie – Koncert pamięci Profesora Grzegorza Białkowskiego z udziałem Barbary Świderskiej (organy) i Olgierda Łukaszewicza (recytacja). Wsparcie finansowe: Wydział Fizyki UW, Fundacja Samorządu Studentów UW Universitatis Varsoviensis.