________________________________________________________

GRUDZIEŃ 1996

75-lecie Chóru


K oncert Jubileuszowy z okazji 75-lecia Chóru Akademickiego UW w Studiu Koncertowym S1 im. W. Lutosławskiego, z udziałem orkiestry Warszawscy Soliści Concerto Avenna.
Wystąpiliśmy obok Chóru Akademickiego UW i zaśpiewaliśmy motet Jesu, meine Freude Bacha oraz Responsoria de Venerabili Sacramento Haydna.

Koncert był zarejestrowany przez Polskie Radio, a cały swój radiowy program poświęciła jubileuszowi Elżbieta Gryń-Stasik.